Home

Biroul Activități Comerciale

 

Biroul Activități Comerciale

Persoanele juridice care desfășoară activități comerciale pe raza Sectorului 6, indiferent dacă au punct de lucru pe domeniul public sau privat, dacă spațiul e închiriat sau proprietate personală, trebuie să obțină o autorizație de funcționare. Sunt incluși aici agenții economici care au baruri, terase, restaurante, care desfășoară activități recreative, comercializează produse etc.

Ce face acest Birou

Biroul Activități Comerciale primește dosarele agenților economici, în vederea emiterii acordurilor, autorizațiilor și orarelor de funcționare. Acestea se emit pentru o perioadă de 4 ani. Anual, se vizează. După cei patru ani, se redepune dosarul și se emite un alt acord de funcționare.

 

La patru ani:

 1. B.I./C.I. al/a persoanei care depune documentația de autorizare, copie;
 2. Împuternicire de reprezentare a agentului economic pentru depunerea documentației de autorizare, în original;
 3. Certificat de Înregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comerțului, copie;
 4. Certificat Constatator, Rev. 2, pentru punctul de lucru, copie;
 5. Fotografie color exterioară de ansamblu a spațiului comercial;
 6. Contract de închiriere/comodat/locațiune/subînchiriere/asociere, din care să reiasă suprafața utilă a structurii de vânzare, copie;
 7. Releveul spațiului comercial sau schița spațiului, anexă la contract, plan de situație privind amplasarea corpurilor de clădire, după caz, copie;
 8. Extras de carte funciară de informare, după caz - extrasul nu mai vechi de 30 de zile;
 9. Autorizație/Document de înregistrare sanitar-veterinar - D.S.V., după caz – în funcție de codul CAEN;  
 10. Notificare/Proces verbal de constatare a condiţiilor igienico-sanitare - D.S.P., după caz – în funcție de codul CAEN;
 11. Autorizaţie de mediu/ sau declarație pe propria răspundere, că sunt mai puțin de 100 (una sută) locuri/scaun, după caz;
 12. Autorizaţie/adresă R.A.R., după caz;
 13. Autorizaţie I.S.U., cornform Hotărârii nr. 571/2016;
 14. Declarație pe proprie răspundere, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 - completată de către proprietarul spațiului; 
 15. Declarație pe propria răspundere, cu respectarea prevederilor Legii nr. 307/2006 - completată de către proprietarul spațiului;
 16. Contract încheiat cu o firmă de salubrizare, factură și ultima chitanţă de plată,(conform H.C.L. Sector 6 nr. 236/2017, cu modificările și completările ulterioare), după caz; 
 17. Acordul Comitetului Executiv și acordul vecinilor direct afectați, (conform Legii nr. 196/2018), după caz - nu mai vechi de 30 de zile;
 18. Declarație privind tipul unității de alimentație publică, conform H.G. nr. 843/14.10.1999;
 19. Declaratie pe propria răspundere că nu s-au modificat condițiile față de acordul precedent de funcționare;
 20.  Acord de funcționare (Cod C.A.E.N. 6820) pentru agenții economici care dețin spații comerciale pe raza Sectorului 6, după caz;
 21. Acord GDPR - se va bifa în aplicatia online;
 22. Dovada achitării taxei pentru alimentația publică.

Pentru vizarea anuală: 

 1. Împuternicire de reprezentare a agentului economic pentru depunerea documentației de autorizare, în original;
 2. Certificat constatator - nu mai vechi de 30 de zile;
 3. Contract încheiat cu o firmă de salubrizare, factură și ultima chitanţă de plată,(conform H.C.L. Sector 6 nr. 236/2017, cu modificările și completările ulterioare), după caz;
 4. Declarație privind tipul unității de alimentație publică, conform H.G. nr. 843/14.10.1999;
 5. Dovada achitării taxei pentru alimentația publică.
   

Plata taxei privind eliberarea Autorizației pentru desfășurarea activităților de alimentație publică/activități recreative și distractive se poate achita la stațiile de plată Selfpay sau direct în contul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6.

Cont IBAN: RO17TREZ70621160203XXXXX

Beneficiar: DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 6

CIF: 12380248

Cuantumul taxei pentru eliberarea autorizației de funcționare privind desfășurarea activității de alimentație publică /activăți recreative și distractive:
 

 • pentru o suprafață de până la 500 mp, inclusiv – 3,559 lei (pentru 2023), 4.050 lei (pentru 2024),
 • pentru o suprafață mai mare de 500 mp – 4,744 lei(pentru 2023), 5.399 lei (pentru 2024).

 

*Conform Legii nr. 9/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a fost eliminată obligativitatea prezentării/depunerii de către beneficiari a copiilor unor documente.

În situațiile în care legislația pe care o aplică Administrația Comercială Sector 6  prevede că documentația necesară acordării drepturilor cuprinde și anumite copii, acestea vor fi realizate în mod gratuit de funcționarii instituției, în momentul depunerii cererii.

La patru ani:

 1. B.I./C.I. al/a persoanei care depune documentația de autorizare, copie;
 2. Împuternicire de reprezentare a agentului economic pentru depunerea documentației de autorizare, în original;
 3. Certificat de Înregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comerțului, copie;
 4. Certificat Constatator, Rev. 2, pentru punctul de lucru, copie;
 5. Fotografie color exterioară de ansamblu a spațiului comercial;
 6. Contract de închiriere/comodat/locațiune/subînchiriere/asociere, din care să reiasă suprafața utilă a structurii de vânzare, copie;
 7. Releveul spațiului comercial sau schița spațiului, anexă la contract, plan de situație privind amplasarea corpurilor de clădire, după caz, copie;
 8. Extras de carte funciară de informare, după caz - extrasul nu mai vechi de 30 de zile;
 9. Autorizație/Document de înregistrare sanitar-veterinar - D.S.V., după caz – în funcție de codul CAEN;  
 10. Notificare/Proces verbal de constatare a condiţiilor igienico-sanitare - D.S.P., după caz – în funcție de codul CAEN;
 11. Autorizaţie de mediu/ sau declarație pe propria răspundere, că sunt mai puțin de 100 (una sută) locuri/scaun, după caz;
 12. Autorizaţie/adresă R.A.R., după caz;
 13. Autorizaţie I.S.U., cornform Hotărârii nr. 571/2016;
 14. Declarație pe proprie răspundere, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 - completată de către proprietarul spațiului; 
 15. Declarație pe propria răspundere, cu respectarea prevederilor Legii nr. 307/2006 - completată de către proprietarul spațiului;
 16. Contract încheiat cu o firmă de salubrizare, factură și ultima chitanţă de plată,(conform H.C.L. Sector 6 nr. 236/2017, cu modificările și completările ulterioare), după caz; 
 17. Acordul Comitetului Executiv și acordul vecinilor direct afectați, (conform Legii nr. 196/2018), după caz - nu mai vechi de 30 de zile;
 18. Declarație privind tipul unității de alimentație publică, conform H.G. nr. 843/14.10.1999;
 19. Declaratie pe propria răspundere că nu s-au modificat condițiile față de acordul precedent de funcționare;
 20.  Acord de funcționare (Cod C.A.E.N. 6820) pentru agenții economici care dețin spații comerciale pe raza Sectorului 6, după caz;
 21. Acord GDPR - se va bifa în aplicația online;
 22. Dovada achitării taxei pentru alimentația publică, unde este cazul.

Pentru vizarea anuală: 

 • Împuternicire de reprezentare a agentului economic pentru depunerea documentației de autorizare, în original;
 • Certificat constatator - nu mai vechi de 30 de zile;
 • Contract încheiat cu o firmă de salubrizare, factură și ultima chitanţă de plată,(conform H.C.L. Sector 6 nr. 236/2017, cu modificările și completările ulterioare), după caz;
 • Declarație privind tipul unității de alimentație publică, conform H.G. nr. 843/14.10.1999;
 • Dovada achitării taxei pentru alimentația publică, unde este cazul.

*Conform Legii nr. 9/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a fost eliminată obligativitatea prezentării/depunerii de către beneficiari a copiilor unor documente.

În situațiile în care legislația pe care o aplică Administrația Comercială Sector 6  prevede că documentația necesară acordării drepturilor cuprinde și anumite copii, acestea vor fi realizate în mod gratuit de funcționarii instituției, în momentul depunerii cererii.

La patru ani:

 1. B.I./C.I. al/a persoanei care depune documentația de autorizare, copie;
 2. Împuternicire de reprezentare a agentului economic pentru depunerea documentației de autorizare, în original;
 3. Certificat de Înregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comerțului, copie;
 4. Certificat Constatator, Rev. 2, pentru punctul de lucru, copie;
 5. Fotografie color exterioară de ansamblu a spațiului comercial;
 6. Contract de închiriere/comodat/locațiune/subînchiriere/asociere, din care să reiasă suprafața utilă a structurii de vânzare, copie;
 7. Releveul spațiului comercial sau schița spațiului, anexă la contract, plan de situație privind amplasarea corpurilor de clădire, după caz, copie;
 8. Extras de carte funciară de informare, după caz - extrasul nu mai vechi de 30 de zile;
 9. Autorizație/Document de înregistrare sanitar-veterinar - D.S.V., după caz – în funcție de codul CAEN;  
 10. Notificare/Proces verbal de constatare a condiţiilor igienico-sanitare - D.S.P., după caz – în funcție de codul CAEN;
 11. Autorizaţie de mediu/ sau declarație pe propria răspundere, că sunt mai puțin de 100 (una sută) locuri/scaun, după caz;
 12. Autorizaţie/adresă R.A.R., după caz;
 13. Autorizaţie I.S.U., cornform Hotărârii nr. 571/2016;
 14. Declarație pe proprie răspundere, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 - completată de către proprietarul spațiului; 
 15. Declarație pe propria răspundere, cu respectarea prevederilor Legii nr. 307/2006 - completată de către proprietarul spațiului;
 16. Contract încheiat cu o firmă de salubrizare, factură și ultima chitanţă de plată,(conform H.C.L. Sector 6 nr. 236/2017, cu modificările și completările ulterioare), după caz; 
 17. Acordul Comitetului Executiv și acordul vecinilor direct afectați, (conform Legii nr. 196/2018), după caz - nu mai vechi de 30 de zile;
 18. Declarație privind tipul unității de alimentație publică, conform H.G. nr. 843/14.10.1999;
 19. Declaratie pe propria răspundere că nu s-au modificat condițiile față de acordul precedent de funcționare;
 20.  Acord de funcționare (Cod C.A.E.N. 6820) pentru agenții economici care dețin spații comerciale pe raza Sectorului 6, după caz;
 21. Acord GDPR - se va bifa în aplicatia online;
 22. Dovada achitării taxei pentru alimentația publică, unde este cazul.

Pentru vizarea anuală: 

 1. Împuternicire de reprezentare a agentului economic pentru depunerea documentației de autorizare, în original;
 2. Certificat constatator - nu mai vechi de 30 de zile;
 3. Contract încheiat cu o firmă de salubrizare, factură și ultima chitanţă de plată,(conform H.C.L. Sector 6 nr. 236/2017, cu modificările și completările ulterioare), după caz;
 4. Declarație privind tipul unității de alimentație publică, conform H.G. nr. 843/14.10.1999;
 5. Dovada achitării taxei pentru alimentația publică, unde este cazul.

*Conform Legii nr. 9/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a fost eliminată obligativitatea prezentării/depunerii de către beneficiari a copiilor unor documente.

În situațiile în care legislația pe care o aplică Administrația Comercială Sector 6  prevede că documentația necesară acordării drepturilor cuprinde și anumite copii, acestea vor fi realizate în mod gratuit de funcționarii instituției, în momentul depunerii cererii.

La patru ani:

 1. B.I./C.I. al/a persoanei care depune documentația de autorizare, copie;
 2. Împuternicire de reprezentare a agentului economic pentru depunerea documentației de autorizare, în original;
 3. Certificat de Înregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comerțului, copie;
 4. Certificat Constatator, Rev. 2, pentru punctul de lucru, copie;
 5. Fotografie color exterioară de ansamblu a spațiului comercial;
 6. Contract de închiriere/comodat/locațiune/subînchiriere/asociere, din care să reiasă suprafața utilă a structurii de vânzare, copie;
 7. Releveul spațiului comercial sau schița spațiului, anexă la contract, plan de situație privind amplasarea corpurilor de clădire, după caz, copie;
 8. Extras de carte funciară de informare, după caz - extrasul nu mai vechi de 30 de zile;
 9. Autorizație/Document de înregistrare sanitar-veterinar - D.S.V., după caz – în funcție de codul CAEN;  
 10. Notificare/Proces verbal de constatare a condiţiilor igienico-sanitare - D.S.P., după caz – în funcție de codul CAEN;
 11. Autorizaţie de mediu/ sau declarație pe propria răspundere, că sunt mai puțin de 100 (una sută) locuri/scaun, după caz;
 12. Autorizaţie/adresă R.A.R., după caz;
 13. Autorizaţie I.S.U., cornform Hotărârii nr. 571/2016;
 14. Declarație pe proprie răspundere, cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 - completată de către proprietarul spațiului; 
 15. Declarație pe propria răspundere, cu respectarea prevederilor Legii nr. 307/2006 - completată de către proprietarul spațiului;
 16. Contract încheiat cu o firmă de salubrizare, factură și ultima chitanţă de plată,(conform H.C.L. Sector 6 nr. 236/2017, cu modificările și completările ulterioare), după caz; 
 17. Acordul Comitetului Executiv și acordul vecinilor direct afectați, (conform Legii nr. 196/2018), după caz - nu mai vechi de 30 de zile;
 18. Declarație privind tipul unității de alimentație publică, conform H.G. nr. 843/14.10.1999;
 19. Declaratie pe propria răspundere că nu s-au modificat condițiile față de acordul precedent de funcționare;
 20.  Acord de funcționare (Cod C.A.E.N. 6820) pentru agenții economici care dețin spații comerciale pe raza Sectorului 6, după caz;
 21. Acord GDPR - se va bifa în aplicatia online;
 22. Dovada achitării taxei pentru alimentația publică, unde este cazul.

Pentru vizarea anuală: 

 1. Împuternicire de reprezentare a agentului economic pentru depunerea documentației de autorizare, în original;
 2. Certificat constatator - nu mai vechi de 30 de zile;
 3. Contract încheiat cu o firmă de salubrizare, factură și ultima chitanţă de plată,(conform H.C.L. Sector 6 nr. 236/2017, cu modificările și completările ulterioare), după caz;
 4. Declarație privind tipul unității de alimentație publică, conform H.G. nr. 843/14.10.1999;
 5. Dovada achitării taxei pentru alimentația publică, unde este cazul.

*Conform Legii nr. 9/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a fost eliminată obligativitatea prezentării/depunerii de către beneficiari a copiilor unor documente.

În situațiile în care legislația pe care o aplică Administrația Comercială Sector 6  prevede că documentația necesară acordării drepturilor cuprinde și anumite copii, acestea vor fi realizate în mod gratuit de funcționarii instituției, în momentul depunerii cererii.

Formulare necesare:

 1. Cerere privind eliberarea Acordului de Funcționare/Autorizației de Funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică/activități recreative și distractive amplasate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6 (formular tipizat, format .pdf)
 2. ACORD
 3. Aviz / Accept conform Legii nr. 196/2018
 4. Declaratie Conform HG Nr.843/14.10.1999 cu privire la incadrarea pe tipuri a unitatilor de alimentatie publica neincluse in structurile de primire turistica
 5. Declaratie privind respectarea prevederilor Legi Nr.50/1991, republicata in anul 2004 cu modificarile si completarile ulterioare
 6. Declaratie privind respectarea prevederilor Legii Nr.307/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
 7. Cerere eliberare Orar de functionare

Taxă privind eliberarea autorizației pentru desfășurarea activităților de alimentație publică/ activități recreative și distractive

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6

CIF:12380248

CONT IBAN:RO17TREZ70621160203XXXXX

Interacțiunea dintre locuitorii Sectorului 6 și Primărie este, din ianuarie 2023, mult mai simplă și mai rapidă. Nu e nevoie să te deplasezi la ghișee pentru a-ți rezolva problemele. Totul se face online, prin Portalul de cetățean. Este o platformă cu ajutorul căreia poți depune în siguranță cereri, formulare, documente, iar  actele solicitate îți vor fi eliberate tot online.

Pentru a folosi Platforma, trebuie să-ți faci un cont și să-ți introduci datele personale aici. Ulterior, de câte ori ai nevoie, te vei autentifica instant pe baza adresei de e-mail și a parolei.

Fiind vorba despre acte și date personale, ai nevoie de semnătură electronică. 

Pentru a lansa o solicitare către Administrația Comercială, trebuie să consulți lista cu actele necesare și să le pregătești în format electronic (prin fotografiere, scanare). Le vei încărca pe rând în platformă. Odată trimisă solicitarea, ea va primi automat un număr de înregistrare, iar răspunsul îți va fi transmis prin e-mail.

Acord de funcționare

Acord sezonier

Aprobare orar de funcționare

Emitere Acord funcționare activități alimentație publică

Emitere Acord funcționare activități recreative / distinctive

Vizare anuală acord de funcționare

Anunturi Publice
Nu au fost găsite valori
Lista Formular Dealul Țugulea

Repartizarea locuințelor din Dealul Țugulea se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele care urmează a fi construite pentru tineri și supuse închirierii. Cererile se depun la Biroul Reglementare și Repartizare Spații Locative, din cadrul Direcției Generale Servicii Publice Locale.

Condiții pentru a solicita o locuință socială

Acest gen de locuințe fac parte din domeniul public al statului și nu pot fi înstrăinate. Se pot închiria pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea de înnoire a contractului, dacă rămân valabile criteriile sociale.

În Dealul Țugulea avem 136 de locuințe sociale.

Alte 246 de apartamente și garsoniere vor fi date în folosință în 2023. Sunt locuințe sociale în cele trei blocuri construite pe Str. Alexandru Ivasiuc.

Se acordă respectând criterii sociale (de venit, vârstă, vulnerabilități) reglementate prin hotărâri de Consiliu Local. Criteriile de eligibilitate și de prioritizare în acordarea unei astfel de locuințe sunt:

 • Să ai domiciliul pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6;
 • Să ai un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic, emis anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa. Chiria va fi de maximum 10% din venitul realizat;
 • O altă condiție este ca tu și/sau membrii familiei (soț, soție, copii, părinții soților și alte persoane aflate în întreținere, care locuiesc și se gospodăresc împreună și care urmează să beneficieze de locuință împreună cu solicitantul) să nu dețineți, să nu fi deținut sau înstrăinat o locuință proprietate personală pe teritoriul României, după data de 01.01.1990. Excepție fac situațiile în care dreptul de proprietate a fost pierdut ca urmare a retrocedării imobilului, partajului succesoral sau din cauza divorțului;
 • De asemenea, nu trebuie să fi beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru construcția unei locuințe;
 • Nu dețineți, în calitate de chiriași, o altă locuință din fondul locativ de stat (solicitantul și membrii familiei sale).

Cerere de prelungire
Model declaraţie notarială
Declaraţie privind acodul pentru prelucarea datelor

Cerere de introducere persoane în contractul de închriere
Model declaraţie notarială
Declaraţie privind acodul pentru prelucarea datelor

Cerere de scoatere persoane din contract de închiriere
Model declaraţie notarială
Declaraţie privind acodul pentru prelucarea datelor

Lista Regulamente priviind procedurile administrative