Home

Aceastea sunt spațiile comerciale din Sectorului 6 ce urmează să fie închiriate prin licitație publică

Știri

Aceastea sunt spațiile comerciale din Sectorului 6 ce urmează să fie închiriate prin licitație publică

2023-05-03

În Sectorul 6, închirierea spațiilor comerciale se face transparent, așa că Administrația Comercială organizează o nouă licitație publică pentru ocupare mai multor astfel de locații.

Așa cum prevede Hotărârea Consiliului Local nr. 124/24.05.2022, lista cu toate spațiile care pot fi închiriate în Sectorului 6 se găsește aici. Este vorba despre 18 spații, care pot fi închiriate pe o perioadă de doi sau cinci ani. 

Detalii complete privind licitația, precum caietul de sarcini pentru fiecare spațiu, dar și data limită de depunere a ofertelor și data licitației, vor fi publicate pe site-ul nostru zilele următoare. 

Cine poate participa la o licitație publică

Are dreptul de a participa la licitație orice persoană juridică sau fizică care îndeplinește cumulativ urmatoarele condiții:

  • a plătit toate taxele privind participarea la licitație, inclusiv garanția de participare;
  • a depus oferta și declarația de participare la licitație, împreună cu toate documentele solicitate în termenele prevăzute în documentația de atribuire;
  • are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local;
  • nu este în stare de insolvență, faliment sau lichidare.

Cine nu poate participa la o licitație publică

Nu are dreptul să participe la licitație persoana care a fost desemnată câștigătoare la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unitatilor administrativ-teritoriale în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpa proprie. Restricția operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câștigătoare la licitație.

Mai multe informațiile legate de procedura de închiriere a unui spațiu public se pot găsi aici.