Home

Administrația Comercială Sector 6 organizează o nouă licitație pentru comercializarea pepenilor

Știri

Administrația Comercială Sector 6 organizează o nouă licitație pentru comercializarea pepenilor

2023-07-11

Administrația Comercială Sector 6 organizează, în data de 14.07.2023, licitație publică cu strigare, pentru atribuirea a patru locuri pentru vânzarea pepenilor, pe bază de Aviz comercial pentru produse sezoniere, pentru producători agricoli în perioada 15.07.2023  - 15.09.2023, în următoarele locaţii:

  1. Str. Cernișoara (2 locuri, fiecare de 12 mp, cu prețul de pornire 1.800 lei/lunar/loc, licitația începând de la ora 10:00);
  2. Platou Crângași (1 loc de 15 mp, cu prețul de pornire 2.150 lei/lunar, licitația începând de la ora 10:30);
  3. Bd. Iuliu Maniu 138-142 (1 loc de 12 mp, cu prețul de pornire 1.800 lei/lunar, licitația începând de la ora 11:00).

Locațiile se găsesc aici.

O persoană poate depune oferta (documentaţia de participare) şi licita pentru maxim 2 locații  loc de comercializare pepeni.

Caietul de sarcini este disponibil aici.

Pasul de licitaţie este de 150 lei.

Data limită de depunere a candidaturilor este: 13.07.2023, ora 14:00.

Licitaţia publică cu strigare se va ţine la Sala de Şedinţe a Administraţiei Comerciale Sector 6 din Şos. Virtuţii, nr. 148, etj. 1, sector 6, Bucureşti.

La  licitaţie pot participa persoane fizice autorizate în condiţiile legii.

Nu pot participa la licitaţie persoanele fizice care înregistrează debite către Administraţia Comercială Sector 6 sau au pe rolul  instanţelor judecatoreşti litigii cu Administraţia Comercială Sector 6 și nici comercianţii care nu acceptă condiţiile speciale impuse prin fişa tehnică.

Producătorii agricoli care vor să participe la licitație trebuie să depună următoarele documente, la registratura Administraţiei Comercială Sector 6 până la data şi ora specificată:

  1. Copie B.I./C.I. al  ofertantului;
  2. Certificat de producător și carnet de producător vizat pe anul în curs - copie certificata pentru conformitate;
  3. Cerere - în original;
  4. Fişa ofertantului producător agricol - care este în fapt un centralizator al tuturor documentelor ce depune - în original;
  5. Extras de Rol fiscal emis de Direcția taxe și impozite a Primăriei pe raza căruia este amplasat terenul agricol sau Adeverință  –  copie certificată pentru conformitate;
  6. Procură de reprezentare - (în copie certificată pentru conformitate).