Home

Încă o locație pentru vânzarea mărțișoarelor, în Piața Valea Ialomiței. Ce trebuie să faci pentru a obține un loc

Știri

Încă o locație pentru vânzarea mărțișoarelor, în Piața Valea Ialomiței. Ce trebuie să faci pentru a obține un loc

2024-02-05

Amenajăm încă o locație pentru comercializarea de mărțișoare și cadouri specifice, în Piața Valea Ialomiței, pe baza unui Aviz comercial pentru produse sezoniere, în perioada 17.02 – 10.03.2024.

Este vorba despre patru locuri, fiecare cu o suprafață de 7,70 mp și cu preț de pornire de 1062 lei (fără TVA).

Harta cu cele patru locuri poate fi găsită aici.  

Înscrierile se vor face în intervalul 07.02.2024, ora 08:00 - 13.02.2024, ora 12:00, la adresa email contact@acs6.ro sau personal la sediul Administrației Comerciale Sector 6 în Bucureşti, şos. Virtuţii, nr. 148, etj. 1, sector 6.

Ce documente sunt necesare

Cererea tip poate fi descărcată de aici.

Cererile vor fi completate cu indicarea locului dorit, în cazul în care mai multe cereri au indicat același loc acesta se va atribui locul în ordinea înregistrării cererii. (solicitantul va putea indica maxim 4 locuri). În cazul în care nici un loc solicitat nu este disponibil se va proceda la alocarea unuia din locurile disponibile în locația solicitată.

Solicitanții sunt obligați să dețină suprafețe de vânzare proprii cu lungimea de maxim 2 m și lățime de minim 1 m având zona de expunere albă.

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

  1. Certificatul de înmatriculare ONRC - copie certificata pentru conformitate
  2. Certificat  constatator  detaliat de  la  Oficiul  Registrului  Comerţului  CAEN 4789 obligatoriu
  3. Copie B.I./C.I. a reprezentantului legal - copie certificata pentru conformitate
  4. Copie B.I./C.I. și împuternicire din partea persoanei juridice dacă solicitantul nu este reprezentant legal
  5. Lista de produse ce se vor comercializa
  6. Fotografie color a standurilor din ediții anterioare

Nedepunerea TUTUROR documentelor sau lipsa codului CAEN determină excluderea cererii.

Relaţii suplimentare la tel./fax 021/316.12.97,  021/316.12.99.