Home

Organizăm licitație pentru 27 de spații comerciale din Sectorul 6. Unde se află și până la ce dată se depun ofertele

Știri

Organizăm licitație pentru 27 de spații comerciale din Sectorul 6. Unde se află și până la ce dată se depun ofertele

2024-04-10

Administrația Comercială Sector 6 scoate la licitație publică 27 de spații comerciale din Piețele Valea Ialomiței, Gorjului și Crângași, dar și din Pasajul Pietonal 9 Mai și Complexul Comercial Drumul Taberei 34. Sesiunea de licitație se va organiza pe data de 14 mai, la ora 09.00, la sediul din Șoseau Virtuții 128, etaj 1. 

Cele 27 de spații comerciale scoase la licitație, cu fișele lor de date, sunt:

 1. spațiu cu suprafața de 35.60 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.08;
 2. spațiu cu suprafața de 16.45 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.09;
 3. spațiu cu suprafața de 7.77 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.15;
 4. spațiu cu suprafața de 7.77 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.16;
 5. spațiu cu suprafața de 7.77 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.17;
 6. spațiu cu suprafața de 6.69 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.20;
 7. spațiu cu suprafața de 22.32 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.35;
 8. spatiu cu suprafața de 11.35 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.40;
 9. spațiu cu suprafața de 7.49 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.41;
 10. spațiu cu suprafața de 10.76 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.43;
 11. spațiu cu suprafața de 26.26 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.44;
 12. spațiu cu suprafața de 22.65 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.45;
 13. spațiu cu suprafața de 59.56 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.47;
 14. spațiu cu suprafața de 14.21 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.48.1;
 15. spațiu cu suprafața de 12.90 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.48.2;
 16. pațiu cu suprafața de 30.79 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.48.3;
 17. spațiu cu suprafața de 43.59 mp - Piața Valea Ialomiței, cod 01.52;
 18. spațiu cu suprafața de 10.30 mp - Piața Gorjului, cod GJ00004;
 19. spațiu cu suprafața de 20 mp - Piața Gorjului, cod GJ00005;
 20. spațiu cu suprafața de 9.45 mp - Complex Comercial Drumul Taberei 34, cod DT3400003;
 21. spațiu cu suprafața de 9.45 mp - Complex Comercial Drumul Taberei 34, cod DT3400004;
 22. spațiu cu suprafața de 5 mp - Pasaj Pietonal 9 Mai, cod APS 6001;
 23. spațiu cu suprafața de 5 mp - Pasaj Pietonal 9 Mai, cod APS 6002;
 24. spațiu cu suprafața de 5 mp - Pasaj Pietonal 9 Mai, cod APS 6003;
 25. spațiu cu suprafața de 5 mp - Pasaj Pietonal 9 Mai, cod APS 6004;
 26. spațiu cu suprafața de 5 mp - Pasaj Pietonal 9 Mai, cod APS 6005;
 27. spațiu cu suprafața de 38.74 mp - Piața Crângași, cod CR00016.

Hărțile pentru fiecare locație se găsesc mai jos:

 1. Piața Valea Ialomiței,
 2. Piața Gorjului,
 3. Piața Crângași,
 4. Pasajul Pietonal 9 Mai,
 5. Compexul Comercial Drumul Taberei 34.

Data-limita pentru solicitarea clarificărilor: 07.05.2024, ora 16.00.

Data-limită de depunere a ofertelor: 13.05.2024, ora 16.00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Administrația Comercială Sector 6, Sos. Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6.

Informații privind documentația de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini. Pentru a intrat în posesia lui, trebuie depusă o cerere scrisă depusă la sediul Administrației Comerciale Sector 6, cu cel mult cinci zile înainte de data de depunere a ofertelor.

Un exemplar costă 200 lei achitați în contul deschis la Trezoreria Sectorului 6 RO70TREZ70621G335000XXXX sau la caseria Administrației Comerciale Sector 6.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar, conform caiet de sarcini, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.