Home

Organizăm licitație publică pentru 10 spații comerciale. Toate informațiile despre locații

Știri

Organizăm licitație publică pentru 10 spații comerciale. Toate informațiile despre locații

2023-06-15

Administrația Comercială Sector 6 organizează, în data de 11.07.2023, licitație publică pentru închirierea a zece spații comerciale și căsuțe pe care le gestionează:

1. spațiu cu suprafață de 9,45mp - Complex Comercial Drumul Taberei 34; 
2. spațiu cu suprafață de 5mp - Piața Păcii; 
3. 5 spaţii cu suprafață de 5mp - Pasaj pietonal 9 Mai; 
4. 2 spaţii cu suprafaţă de 4mp - Parc Crângași; 
5. spațiu cu suprafață de 38.74mp - situat în Piața Crângași. 

Fișele de date ale celor 10 locații

1.spaţiul din Complexul Comercial Drumul Taberei 34;
2.spaţiul din Piața Păcii;
3.cele 5 spaţii din Pasajul pietonal 9 Mai: locaţia 1; locaţia 2; locaţia 3; locaţia 4; locaţia 5;
4.cele 2 spaţii din Parcul Crângaşi: Căsuța 10; Căsuța 4;
5.Piața Crângași.

Hărți cu locațiile scoase la licitație 

1. Drumul Taberei 34;
2. Piața Păcii;
3. Căsuțe Parc Crângași;
4. Pasaj pietonal 9 Mai;
5. Piața Crângași.

 

Informații privind documentația de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini. El se poate achiziționa cu cel mult cinci zile înainte de data de depunere a ofertelor.

Costul lui este de 200 lei achitați în contul deschis la Trezoreria Sectorului 6 RO70TREZ70621G335000XXXX sau la caseria Administrației Comerciale Sector 6, CIF RO 44801922.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 29.06.2023, ora 09.00.

Data-limită de depunere a ofertelor: 07.07.2023, ora 09:00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Administrația Comercială Sector 6, Sos. Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar, conform caiet de sarcini, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior.

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 11.07.2023, ora 09.00, la sediul Administrației Comercială Sector 6, Sos. Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6.