Home

Organizăm licitație publică pentru închirierea a 18 spații comerciale

Știri

Organizăm licitație publică pentru închirierea a 18 spații comerciale

2023-05-03

Scoate la licitație 18 spații comerciale și căsuțe gestionate de Administrația Comercială Sector 6. Sunt destinate comercializării de produse alimentare și nealimentare, dar și prestării de servicii.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 18.05.2023, ora 09.00, iar data pentru depunerea ofertelor este 26.05.2023, la ora 09.00. Licitația publică va avea loc în data de 30.05.2023, ora 09.00, la sediul Administrației Comerciale, din Șos.Virtuții, nr. 148, etaj 1, București, Sector 6.

Ce spații scoatem la închiriere:

 1. Complex Comercial Drumul Taberei 34: suprafață 9,45 mp;  tarif: 62,10 euro/mp; durată închiriere 5 ani
 2. Complex Comercial Drumul Taberei 34: suprafață 9,45 mp;  tarif: 62,10 euro/mp; durată închiriere 5 ani
 3. Piața Păcii: suprafață 5 mp;  tarif: 17,70 euro/mp; durată închiriere 5 ani
 4. Piața Păcii: suprafață 5 mp;  tarif: 17,70 euro/mp; durată închiriere 5 ani
 5. Piața Păcii: suprafață 5 mp;  tarif: 17,70 euro/mp; durată închiriere 5 ani
 6. Pasaj Pietonal 9 Mai: suprafață 5 mp;  tarif: 19,20 euro/mp; durată închiriere 5 ani
 7. Pasaj Pietonal 9 Mai: suprafață 5 mp;  tarif: 19,20 euro/mp; durată închiriere 5 ani
 8. Pasaj Pietonal 9 Mai: suprafață 5 mp;  tarif: 19,20 euro/mp; durată închiriere 5 ani
 9. Pasaj Pietonal 9 Mai: suprafață 5 mp;  tarif: 19,20 euro/mp; durată închiriere 5 ani
 10. Pasaj Pietonal 9 Mai: suprafață 5 mp;  tarif: 19,20 euro/mp; durată închiriere 5 ani
 11. Parc Crângași, căsuța 10: suprafață 4 mp;  tarif: 150 euro/căsuță/lună; durată închiriere 2 ani
 12. Parc Crângași, căsuța 2: suprafață 4 mp;  tarif: 150 euro/căsuță/lună; durată închiriere 2 ani
 13. Parc Crângași, căsuța 3: suprafață 4 mp;  tarif: 150 euro/căsuță/lună; durată închiriere 2 ani
 14. Parc Crângași, căsuța 4: suprafață 4 mp;  tarif: 150 euro/căsuță/lună; durată închiriere 2 ani
 15. Parc Crângași, căsuța 5: suprafață 4 mp;  tarif: 150 euro/căsuță/lună; durată închiriere 2 ani
 16. Parc Crângași, căsuța 6: suprafață 4 mp;  tarif: 150 euro/căsuță/lună; durată închiriere 2 ani
 17. Parc Crângași, căsuța 8: suprafață 4 mp;  tarif: 150 euro/căsuță/lună; durată închiriere 2 ani
 18. Piața Crângași, CR00016: suprafață 38,74 mp;  tarif: 25,60 euro/mp; durată închiriere 5 ani

Actele necesare pentru licitație

Până la data limită de depunere a candidaturilor, ofertantul trebuie să depună documentaţia de participare la licitaţie care va cuprinde următoarele documente:

 1. Cerere de participare la licitație
 2. Candidatul / Ofertantul
 3. Declarație
 4. Formular de ofertă financiară

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar, conform caiet de sarcini, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior.

Hărți locații:

 1. APS60001 APS6002 APS6003 APS6004 APS6005
 2. Căsuțe Parc Crângași
 3. CR00016
 4. DT3400009
 5. DT3400010
 6. P00006
 7. P00007
 8. P00011

Caietul de Sarcini se va achiziționa prin cerere scrisă depusă la sediul Administrației Comerciale Sector 6, cu cel mult 5 zile înainte de data de depunere a ofertelor.

Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 200 lei achitați în contul deschis la Trezoreria Sectorului 6 RO70TREZ70621G335000XXXX sau la caseria Administrației Comerciale Sector 6.