Home

Scoatem la licitație patru locuri pentru comercializarea pepenilor!

Știri

Scoatem la licitație patru locuri pentru comercializarea pepenilor!

2023-06-27

Scoatem la licitație locurile pentru comercializarea pepenilor! În data de 3 iulie, de la orele 10.00, Administrația Comercială Sector 6 organizează licitație publică cu strigare, pentru atribuirea a patru locuri pentru vânzarea pepenilor, pe bază de Aviz comercial pentru produse sezoniere, pentru producători agricoli în perioada 05.07-05.09.2023, în următoarele locaţii:

Nr. Crt

Locatie

Nr

locuri

Suprafată

Pret pornire

licitaţie

Ora licitaţiei

1

Str. Cernișoara, FN, parcare

2

12 mp

1.800 lei/lunar 

10:00

2

Crângaşi - acces metrou str. Sg. Ștefan Crișan

1

15 mp

2.150 lei/lunar

11:00

3

Aleea Băiuț, nr. 20

1

12 mp

1.800 lei/lunar

12:00

           

Caietul de sarcini este:

  1. Str. Cernișoara
  2. Crângași
  3. Aleea Băiuț

Locațiile celor patru locuri de comercializare ale pepenilor se găsesc aici. 

Pasul de licitaţie este de 150 lei.

Data limită de depunere a candidaturilor este: 30.06.2023 ora 12:00.

Licitaţia publică cu strigare se va ţine la Sala de Şedinţe a Administraţiei Comerciale Sector 6 din Şos. Virtuţii, nr. 148, etj. 1, sector 6, Bucureşti.

Până la data limită de depunere a candidaturilor, ofertantul trebuie să depună documentaţia de participare la licitaţie care va cuprinde următoarele documente:

  1. Certificat de producător- copie certificata pentru conformitate
  2. Carnet producător vizat pe anul în curs - copie certificata pentru conformitate
  3. Copie B.I./C.I. producător/ reprezentantului legal - copie certificata pentru conformitate
  4. Cerere
  5. Fişa ofertantului producător agricol

Nedepunerea TUTUROR documentelor, determină excluderea candidatului din procedura de licitaţie.

Neparticiparea unui producătorului agricol sau a reprezentantului legal la procedura propriu zisă de licitaţie publică cu strigare la ora  şi locul indicat, chiar dacă oferta a fost depusă în termenul stabilit, conduce automat la excluderea din procedură ca “ofertă nesusţinută”.

Relaţii suplimentare la tel./fax 021/316.12.97,  021/316.12.99.