Home

Trei spații comerciale din Piațeta Favorit pot fi închiriate! Ce documente sunt necesare

Știri

Trei spații comerciale din Piațeta Favorit pot fi închiriate! Ce documente sunt necesare

2024-05-23

Piațeta Favorit este în plin proces de reamenajare. Va fi o zonă pietonală modernă, plină de verdeață și cu spații de relaxare. Vor exista și spații pentru food-truck-uri, pe care le vom aloca printr-o procedură concurențială, la data de 3 iunie 2024.

Este vorba despre două spații, cu suprafață individuală de 30 mp, pentru activitatea de bar (comercializare băuturilor cu conținut scăzut și mediu de alcool, ceai, apa, sucuri îmbuteliate,etc.) și un spațiu, cu suprafață individuală de 15 mp, pentru alimentație publică (înghețată). Perioada în care vor putea fi închiriate este 07.06.2024 – 31.10.2024.

Ofertele privind participarea la procedura concurențială se depun direct la Administrația Comercială Sector 6, Șos. Virtuții, nr. 148, până la 3 iunie, de luni până joi între orele 08.00 – 16.00, și vineri, între orele 08.00-14.00, sau prin curier, după data apariţiei anunţului. În data de 3 iunie, ora limită de depunere este 12.00.

Şedinţa publică a procedurii concurențiale cu ofertare se va organiza la sediul Administrației Comerciale Sector 6, în data de 03.06.2024, începând cu ora 13.00;

În data de 04.06.2024 ora 10:00, la  sediul Administraței Comerciale Sector 6, după stabilirea ofertanților calificați, va avea loc etapa următoare a procedurii concurențiale.

Prețul de pornire pentru loc închiriere teren pentru rulotă este 6 lei/mp/zi, pentru activitatea de alimentație publică în standuri proprii, street food și bar, inclusiv TVA.

Pasul de ofertat este de 6 lei/pas.

Harta cu poziționarea spațiilor se găsește aici.

Documente necesare

Pentru participarea la procedura de atribuire a unui spațiu pentru  desfășurarea  de activități de alimentație publică, agenții economici vor depune la sediul Administrației Comerciale Sector 6, până pe data de 03.06.2024, ora 12.00, următoarele documente:

 • Cerere de înscriere, unde va specifica nr. locației pentru care licitează;
 • Certificat de Înregistrare Fiscală (CUI);
 • Certificat Constatator din care să rezulte codul CAEN care să coincidă cu specificul de activitate ce urmează să fie desfășurată în cadrul evenimentului respectiv, furnizarea serviciilor comerț, alimentație publică (înghețată, gogoși, clătite, pizza, hotdog, ș.a), și baruri (băuturi cu conținut scăzut de alcool, ceai, apa, sucuri îmbuteliate, etc.);
 • Lista cu produsele și prețurile comercializate;
 • Fotografii color cu produsele comercializate (între 5 și 10) și cu standul de comercializare (minim 3 poze);
 • Contract cu o firmă specializată pentru colectarea și preluarea uleiului uzat, valabil pe durata evenimentului. La momentul depunerii documentației pentru obținerea amplasamentului, dovada va fi făcută prin declarație pe proprie răspundere;
 • Contract încheiat cu o firmă de salubrizare. La momentul depunerii documentației pentru obținerea amplasamentului, dovada va fi făcută prin declarație pe proprie răspundere;
 • Declarație pe proprie răspundere;
 • Dovada achitării garanției de participare*.

Garanția de participare se va depune în contul IBAN deschis la Trezoreria Sectorului 6 pe numele Administrației Comerciale Sector 6. Dovada constituirii garanției de participare trebuie să cuprindă următoarea mențiune „Garanție de participare –  parcelă nr. __”.

Garanția de participare reprezintă echivalentul a chiriei pe două luni (preț de pornire al licitației), valoare calculată raportat la prețul minim solicitat pentru tarif/mp/luna fără TVA x suprafața imobilului.

Datele contului în care se va depune sunt:

 • Furnizor : ADMINISTRATIA COMERCIALA SECTOR 6
 • CUI: 44801922 ATRIBUT SPECIAL: RO
 • Sediul: SOS. VIRTUTII, NR. 148, ETAJ 1, BUCURESTI, SECTOR 6
 • Cod Iban: RO77TREZ7065006XXX017853
 • Banca: TREZORERIA SECTOR 6

Ofertele vor fi depuse într-un exemplar original. Pe plicul cu documentele de calificare se va nota:

Către: Administrația Comercială Sector 6, șos. Virtuții, 148, etaj 1, sector 6

„Documente de calificare la procedura concurențială organizată pentru atribuirea unor amplasamente la evenimentul Street Food - Parc Drumul Taberei”.

Denumire ofertant..................................... CUI.......................

Adresa ofertantului.....................................Telefon ofertant……………...

Tipul de comerț pentru care se depune documentația și numărul parcelei, după caz menţiunea „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA – 03.06.2024 ora 13.00”.

Condiții de participare

Toate condițiile de participare, precum și pașii procedurii se găsesc aici: