Home

Legislație

Legislație

Actele normative care reglementează activitatea Administrației Comerciale Sector 6:

 

1. H.C.L.M.B. nr. 88/1993 privind aprobarea normelor pentru ocuparea temporară a terenurilor aparţinând domeniului public

2. H.C.G.M.B. nr. 308/1999 privind trecerea unor terenuri în administrarea Domeniului Public al sectoarelor 1-6

3. H.C.G.M.B. nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi abrogarea H.C.G.M.B. nr. 82/2008, cu modificările ulterioare

4. H.C.G.M.B. nr. 61/2009 privind modificarea Art. 9 din Anexa nr. 3 a Strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aprobată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 124/2008

5. 5. H.C.G.M.B. nr. 192/2009 privind aprobarea modului de atribuire, a contractului de închiriere tip, precum şi a taxei de închiriere a unui loc pentru parcările supraterane SMART PARKING cu modificarile si completarile ulterioare

6. H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelelor de salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti

7. H.C.G.M.B. nr. 231/2017 privind completarea articolelor 21 şi 22 din Anexa nr.3 a H.C.G.M.B. nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului Bucureşti

8. H.C.L. 28/2022 privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de organizare, punere în funcțiune și exploatare a parcărilor de reședință aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului București

9. H.C.L. 83/2022 privind modificarea H.C.L. al Sectorului 6 nr. 28 din 24.02.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de organizare, punere în funcțiune și exploatare a parcărilor de reședință aflate în administrarea Sectorului 6 al Municipiului București

10. H.C.L. 124/2022 privind aprobarea închirierii domeniului public și privat, terenuri și construcții, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, prin Administrația Comercială Sector 6, precum și aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea domeniului public și privat, terenuri și construcții, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, prin Administrația Comercială Sector 6

11. Hotărârea Colegiului Prefectural nr. 8/27.11.2023