Home

Licitații organizate de Administrația Comercială

 

Licitații organizate de Administrația Comercială

 

 • Licitație publică pentru atribuirea a patru locuri pentru comercializarea pepenilor

Administrația Comercială Sector 6 organizează, în 03.07.2023, de la ora 10.00, licitație publică cu strigare, pentru atribuirea a patru locuri pentru vânzarea pepenilor, pe bază de Aviz comercial pentru produse sezoniere, pentru producători agricoli în perioada 05.07-05.09.2023, în următoarele locaţii:

Nr. Crt

Locatie

Nr

locuri

Suprafată

Pret pornire

licitaţie

Ora licitaţiei

1

Str. Cernișoara, FN, parcare

2

12 mp

1.800 lei/lunar 

10:00

2

Crângaşi - acces metrou str. Sg. Ștefan Crișan

1

15 mp

2.150 lei/lunar

11:00

3

Aleea Băiuț, nr. 20

1

12 mp

1.800 lei/lunar

12:00

 

 Caietul de sarcini pentru fiecare locație este:

 1. Str. Cernișoara
 2. Crângași
 3. Aleea Băiuț

Locațiile celor patru locuri de comercializare ale pepenilor se găsesc aici. 

Pasul de licitaţie este de 150 lei.

Data limită de depunere a candidaturilor este: 30.06.2023 ora 12:00.

Licitaţia publică cu strigare se va ţine la Sala de Şedinţe a Administraţiei Comerciale Sector 6 din Şos. Virtuţii, nr. 148, etj. 1, sector 6, Bucureşti.

Până la data limită de depunere a candidaturilor, ofertantul trebuie să depună documentaţia de participare la licitaţie care va cuprinde următoarele documente:

 1. Certificat de producător- copie certificata pentru conformitate
 2. Carnet producător vizat pe anul în curs - copie certificata pentru conformitate
 3. Copie B.I./C.I. producător/ reprezentantului legal - copie certificata pentru conformitate
 4. Cerere
 5. Fişa ofertantului producător agricol

Nedepunerea TUTUROR documentelor, determină excluderea candidatului din procedura de licitaţie.

Neparticiparea unui producătorului agricol sau a reprezentantului legal la procedura propriu zisă de licitaţie publică cu strigare la ora  şi locul indicat, chiar dacă oferta a fost depusă în termenul stabilit, conduce automat la excluderea din procedură ca “ofertă nesusţinută”.

Relaţii suplimentare la tel./fax 021/316.12.97,  021/316.12.99.

 • Selecția de oferte în vederea concesionării serviciilor de organizare a evenimentului ,,WEST SIDE CHRISTMAS MARKET” desfășurat în Parcul Drumul Taberei din Sectorul 6 al municipiului București

Administrația Comercială Sector 6 organizează selecția ofertelor pentru concesionarea serviciilor de organizare a evenimentului ,,WEST SIDE CHRISTMAS MARKET” desfășurat în Parcul Drumul Taberei din Sectorul 6 al municipiului București.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 25.07.2023,  ora 10.00, la registratura Administrației Comerciale Sector 6, Șos. Virtuții, nr. 148, etaj 1, sector 6, București

Deschiderea ofertelor:  25.07.2023, ora 12.00, la sediul Administrației Comerciale Sector 6.

Garanție de participare: Modul de constituire al acesteia este prezentat în documentele selecției de oferte.

Caiet de sarcini

Draft Contract de concesiune

Fișa de Date

Plan West Side Christmas Market

Formulare

 • Licitație publică pentru închirierea a 10 spații comerciale și căsuțe, gestionate de Administrația Comercială Sector 6

Administrația Comercială Sector 6 organizează, în data de 11.07.2023, licitație publică pentru închirierea a zece spații comerciale și căsuțe pe care le gestionează. 

Cele zece sunt următoarele: 

1. spațiu în suprafață de 9,45mp - Complex Comercial Drumul Taberei 34, cod DT3400009; 
2. spațiu în suprafață de 5mp - Piața Păcii, cod P00011; 
3. spațiu în suprafață de 5mp - Pasaj pietonal 9 Mai, cod APS 6001; 
4. spațiu în suprafată de 5mp - Pasaj pietonal 9 Mai, cod APS 6002; 
5. spațiu în suprafață de 5mp - Pasaj pietonal 9 Mai, cod APS 6003; 
6. spațiu în suprafață de 5mp - Pasaj pietonal 9 Mai, cod APS 6004; 
7. spațiu în suprafață de 5mp - Pasaj pietonal 9 Mai, cod APS 6005; 
8. spațiu în suprafață de 4mp - Parc Crângași, cod Căsuța 10; 
9. spațiu în suprafață de 4mp - Parc Crângași, cod Căsuța 4; 
10. spațiu în suprafață de 38.74mp - situat în Piața Crângași, cod CR00016. 

Informații privind documentația de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini. El se poate achiziționa cu cel mult cinci zile înainte de data de depunere a ofertelor.

Costul lui este de 200 lei achitați în contul deschis la Trezoreria Sectorului 6 RO70TREZ70621G335000XXXX sau la caseria Administrației Comerciale Sector 6, CIF RO 44801922.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 29.06.2023, ora 09.00.

Data-limită de depunere a ofertelor: 07.07.2023, ora 09:00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Administrația Comercială Sector 6, Sos. Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar, conform caiet de sarcini, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior.

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 11.07.2023, ora 09.00, la sediul Administrației Comercială Sector 6, Sos. Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6.

 • Licitație publică pentru închirierea de spații comerciale și căsuțe, gestionate de către Administrația Comercială Sector 6, cu altă destinaţie decât cea de locuinţă

Administrația Comercială Sector 6 organizează licitație publică pentru închirierea a 18 spații comerciale și căsuțe aflate în gestionarea sa, cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, conform anexa și HCL Sector 6 nr. 321/2022.

Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

Data-limită pentru solicitarea clărificarilor: 18.05.2023, ora 09.00

Data-limită de depunere a ofertelor: 26.05.2023, ora 09:00

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Administrația Comercială Sector 6, Sos. Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6.

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 30.05.2023, ora 9.00 la sediul Administrației Comercială Sector 6, Sos. Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6

Nr.

Crt.

 

 

Indicativ spațiul comercial

 

Suprafață mp

Locație

Destinație

Durata de închiriere

Tarif de închiriere pe mp*/echi valent în lei

 

 

Valoare inventar lei

1

DT3400009

9,45

Complex Comercial

Drumul Taberei 34

Produse

alimentare/nealimentare

5 Ani

62,10 Euro/mp

120.177,93

2

DT3400010

9,45

Complex Comercial

Drumul Taberei 34

Produse

alimentare/nealimentare

5 Ani

62,10 Euro/mp

120.177,93

3

P00006

5

Piața Păcii

Produse

alimentare/nealimentare

5 Ani

17,70 Euro/mp

33.800

4

P00007

5

Piața Păcii

Produse

alimentare/nealimentare

5 Ani

17,70 Euro/mp

33.800

5

P00011

5

Piața Păcii

Produse

alimentare / nealimentare

5 Ani

17,70 Euro/mp

33800

6

APS6001

5

Pasaj Pietonal 9

Mai

Produse alimentare/ nealimentare/  servicii

5 Ani

19,20 Euro/mp

24.369

7

APS6002

5

Pasaj Pietonal 9

Mai

Produse alimentare/ nealimentare/ servicii

5 Ani

19,20 Euro/mp

24.369

8

APS6003

5

Pasaj Pietonal 9

Mai

Produse alimentare/ nealimentare/  servicii

5 Ani

19,20 Euro/mp

24.369

9

APS6004

5

Pasaj Pietonal 9

Mai

Produse alimentare/ nealimentare/  servicii

5 Ani

19,20 Euro/mp

24.369

10

APS6005

5

Pasaj Pietonal 9

Mai

Produse alimentare/ nealimentare/ servicii

5 Ani

19,20 Euro/mp

24.369

11

Căsuța 10

4

Parc Crângași

Produse alimentare/ nealimentare, se interzice comerțul cu tutun, băuturi alcoolice

2 ani

150 Euro/ căsuță/ lună

2.400

12

Căsuța 2

4

Parc Crângași

Produse alimentare/ nealimentare, se interzice comerțul cu tutun, băuturi alcoolice

2 ani

150 Euro/ căsuță/ lună

2.400

13

Căsuța 3

4

Parc Crângași

Produse alimentare/ nealimentare, se interzice comerțul cu tutun, băuturi alcoolice

2 ani

150 Euro/ căsuță/ lună

2.400

14

Căsuța 4

4

Parc Crângași

Produse alimentare/ nealimentare, se interzice comerțul cu tutun, băuturi alcoolice

2 ani

150 Euro/ căsuță/ lună

2.400

15

Căsuța 5

4

Parc Crângași

Produse alimentare/ nealimentare, se interzice comerțul cu tutun, băuturi alcoolice

2 ani

150 Euro/ căsuță/ lună

2.400

16

Căsuța 6

4

Parc Crângași

Produse alimentare/ nealimentare, se interzice comerțul cu tutun, băuturi alcoolice

2 ani

150 Euro/ căsuță/ lună

2.400

17

Căsuța 8

4

Parc Crângași

Produse alimentare/ nealimentare, se interzice comerțul cu tutun, băuturi alcoolice

2 ani

150 Euro/ căsuță/lună

2.400

18

CR00016

38,74

Piața Crângași

Produse

alimentare/ nealimentare

5 Ani

25,60 Euro/mp

2.400

Caietul de Sarcini se va achiziționa prin cerere scrisă depusă la sediul Administrației Comerciale Sector 6, cu cel mult 5 zile înainte de data de depunere a ofertelor.

Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 200 lei achitați în contul deschis la Trezoreria Sectorului 6 RO70TREZ70621G335000XXXX sau la caseria Administrației Comerciale Sector 6.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar, conform caiet de sarcini, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior.

Actele necesare pentru licitație

Până la data limită de depunere a candidaturilor, ofertantul trebuie să depună documentaţia de participare la licitaţie care va cuprinde următoarele documente:

 1. Cerere de participare la licitație
 2. Candidatul / Ofertantul
 3. Declarație
 4. Formular de ofertă financiară

Hărți locații:

 1. APS60001 APS6002 APS6003 APS6004 APS6005
 2. Căsuțe Parc Crângași
 3. CR00016
 4. DT3400009
 5. DT3400010
 6. P00006
 7. P00007
 8. P00011

Toate datele tehnice ale fiecărei locații în parte:

 1. FISA DE DATE - APS6001
 2. FISA DE DATE - APS6002
 3. FISA DE DATE - APS6003
 4. FISA DE DATE - APS6004
 5. FISA DE DATE - APS6005
 6. FISA DE DATE - Casuta 2
 7. FISA DE DATE - Casuta 3
 8. FISA DE DATE - Casuta 4
 9. FISA DE DATE - Casuta 5
 10. FISA DE DATE - Casuta 6
 11. FISA DE DATE - Casuta 8
 12. FISA DE DATE - Casuta 10
 13. FISA DE DATE - CR00016
 14. FISA DE DATE - DT340009
 15. FISA DE DATE - DT340010
 16. FISA DE DATE - P00006
 17. FISA DE DATE - P00007
 18. FISA DE DATE - P00011

 

 • Licitație publică pentru închirierea de spații comerciale și căsuțe, administrate de către Administrația Comercială Sector 6, cu altă destinaţie decât cea de locuinţă.

Anunțul licitației poate fi consultat aici.

Administrația Comercială Sector 6 organizează licitație publică pentru închirierea a 18 spații comerciale și căsuțe aflate în administrarea Administrației Comerciale Sector 6, cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, conform anexa și HCL Sector 6 nr. 321/2022.

Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.04.2023, ora 10:00

Data-limită de depunere a ofertelor: 24.04.2023, ora: 10.00

Adresa la care trebuie depuse ofertele:  Administrația Comercială Sector 6, Sos. Virtuții 148, etaj 1, București, Sector 6

Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  27.04.2023, ora: 09.00, Sediul Administrației Comerciale Sector 6, Sos. Virtuții nr. 148, etaj 1, București.

Nr.

Crt.

 

 

Indicativ spațiul comercial

 

Suprafață mp

Locație

Destinație

Durata de închiriere

Tarif de închiriere pe mp*/echi valent în lei

 

 

Valoare inventar lei

1

DT3400009

9,45

Complex Comercial

Drumul Taberei 34

Produse

alimentare/nealimentare

5 Ani

62,10 Euro/mp

120.177,93

2

DT3400010

9,45

Complex Comercial

Drumul Taberei 34

Produse

alimentare/nealimentare

5 Ani

62,10 Euro/mp

120.177,93

3

P00006

5

Piața Păcii

Produse

alimentare/nealimentare

5 Ani

17,70 Euro/mp

33.800

4

P00007

5

Piața Păcii

Produse

alimentare/nealimentare

5 Ani

17,70 Euro/mp

33.800

5

P00011

5

Piața Păcii

Produse

alimentare / nealimentare

5 Ani

17,70 Euro/mp

33800

6

APS6001

5

Pasaj Pietonal 9

Mai

Produse alimentare/ nealimentare/  servicii

5 Ani

19,20 Euro/mp

24.369

7

APS6002

5

Pasaj Pietonal 9

Mai

Produse alimentare/ nealimentare/ servicii

5 Ani

19,20 Euro/mp

24.369

8

APS6003

5

Pasaj Pietonal 9

Mai

Produse alimentare/ nealimentare/  servicii

5 Ani

19,20 Euro/mp

24.369

9

APS6004

5

Pasaj Pietonal 9

Mai

Produse alimentare/ nealimentare/  servicii

5 Ani

19,20 Euro/mp

24.369

10

APS6005

5

Pasaj Pietonal 9

Mai

Produse alimentare/ nealimentare/ servicii

5 Ani

19,20 Euro/mp

24.369

11

Căsuța 10

4

Parc Crângași

Produse alimentare/ nealimentare, se interzice comerțul cu tutun, băuturi alcoolice

2 ani

150 Euro/ căsuță/ lună

2.400

12

Căsuța 2

4

Parc Crângași

Produse alimentare/ nealimentare, se interzice comerțul cu tutun, băuturi alcoolice

2 ani

150 Euro/ căsuță/ lună

2.400

13

Căsuța 3

4

Parc Crângași

Produse alimentare/ nealimentare, se interzice comerțul cu tutun, băuturi alcoolice

2 ani

150 Euro/ căsuță/ lună

2.400

14

Căsuța 4

4

Parc Crângași

Produse alimentare/ nealimentare, se interzice comerțul cu tutun, băuturi alcoolice

2 ani

150 Euro/ căsuță/ lună

2.400

15

Căsuța 5

4

Parc Crângași

Produse alimentare/ nealimentare, se interzice comerțul cu tutun, băuturi alcoolice

2 ani

150 Euro/ căsuță/ lună

2.400

16

Căsuța 6

4

Parc Crângași

Produse alimentare/ nealimentare, se interzice comerțul cu tutun, băuturi alcoolice

2 ani

150 Euro/ căsuță/ lună

2.400

17

Căsuța 8

4

Parc Crângași

Produse alimentare/ nealimentare, se interzice comerțul cu tutun, băuturi alcoolice

2 ani

150 Euro/ căsuță/lună

2.400

18

CR00016

38,74

Piața Crângași

Produse

alimentare/ nealimentare

5 Ani

25,60 Euro/mp

2.400

Actele necesare pentru licitație

Până la data limită de depunere a candidaturilor, ofertantul trebuie să depună documentaţia de participare la licitaţie care va cuprinde următoarele documente:

 1. Cerere de participare la licitație
 2. Candidatul / Ofertantul
 3. Declarație
 4. Formular de ofertă financiară

Hărți locații:

 1. APS60001 APS6002 APS6003 APS6004 APS6005
 2. Căsuțe Parc Crângași
 3. CR00016
 4. DT3400009
 5. DT3400010
 6. P00006
 7. P00007
 8. P00011

Toate datele tehnice ale fiecărei locații în parte:

 1. FISA DE DATE - APS6001
 2. FISA DE DATE - APS6002
 3. FISA DE DATE - APS6003
 4. FISA DE DATE - APS6004
 5. FISA DE DATE - APS6005
 6. FISA DE DATE - Casuta 2
 7. FISA DE DATE - Casuta 3
 8. FISA DE DATE - Casuta 4
 9. FISA DE DATE - Casuta 5
 10. FISA DE DATE - Casuta 6
 11. FISA DE DATE - Casuta 8
 12. FISA DE DATE - Casuta 10
 13. FISA DE DATE - CR00016
 14. FISA DE DATE - DT340009
 15. FISA DE DATE - DT340010
 16. FISA DE DATE - P00006
 17. FISA DE DATE - P00007
 18. FISA DE DATE - P00011

 

 

 

 • Locuri pentru comercializarea de Mărțisoare, în perioada 18.02-09.03.2023

Administraţia Comercială Sector 6 pune la dispoziția comercianților locuri pentru comercializarea de mărțișoare și cadouri specifice, pe bază de Aviz comercial pentru produse sezoniere, în perioada 18.02-09.03.2023, în următoarele locaţii:

Nr.

 Crt.

Locatie

Nr

locuri

Suprafată

Pret

1

Intersecție Calea Crângași - Bd-ul Constructorilor

 53

6 mp/loc

900 lei/loc fără TVA 

2

Bd-ul Iuliu Maniu nr. 138-142, Piața Gorjului

 18

4 mp/loc

900 lei/loc fără TVA 

3

Bd-ul Dr. Taberei nr. 18, Piața Orizont

  6

6 mp/loc

900 lei/loc fără TVA 

4

Str. Apusului nr. 50, platou Piața Apusului

  6

6 mp/loc

900 lei/loc fără TVA 

5

 Str. Drumul Taberei, Piața Chilia Veche

 10

6 mp/loc

900 lei/loc fără TVA 

 

Hărțile celor 5 locații sunt:

 1. Intersecție Calea Crângași – Bd. Constructorilor
 2. Bd-ul Iuliu Maniu nr. 138-142, Piața Gorjului
 3. Bd-ul Dr. Taberei nr. 18, Piața Orizont
 4. Str. Apusului nr.50, platou Piața Apusului
 5. Str. Drumul Taberei, Piața Chilia Veche

Când se fac înscrierile

Înscrierile se vor face în intervalul 01.02.2023 ora 08:00 - 10.02.2023 ora 13:00 la adresa email contact@acs6.ro sau personal, la sediul Administrației Comerciale Sector 6, în şos. Virtuţii, nr. 148, etj. 1, sector 6.

Cererile-tip pentru fiecare locație sunt:

 1. Intersecție Calea Crângași – Bd. Constructorilor
 2. Bd-ul Iuliu Maniu nr. 138-142, Piața Gorjului
 3. Bd-ul Dr. Taberei nr. 18, Piața Orizont
 4. Str. Apusului nr.50, platou Piața Apusului
 5. Str. Drumul Taberei, Piața Chilia Veche

Cererile vor fi completate cu indicarea locului dorit, în cazul în care mai multe cereri au indicat același loc acesta se va atribui locul în ordinea înregistrării cererii. (solicitantul va putea indica maxim 4 locuri). În cazul în care nici un loc solicitat nu este disponibil se va proceda la alocarea unui din locurile disponibile în locația solicitată.

Ce documente sunt necesare, pe lângă cerere

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

 1. Certificatul de înmatriculare ONRC - copie certificată pentru conformitate
 2. Certificat constatator detaliat de la Oficiul Registrului Comerţului 
 3. Copie B.I./C.I. a reprezentantului legal - copie certificată pentru conformitate
 4. Copie B.I./C.I. și împuternicire din partea persoanei juridice dacă solicitantul nu este reprezentant legal

Nedepunerea TUTUROR documentelor determină excluderea cererii.

Ce condiții trebuie să respecte comercianții

Solicitanții sunt obligați să dețină corturi albe cu dimensiunile 2x3 m pentru locațiile Chilia Veche, Piața Apusului, Crângași și Piața Orizont, și corturi albe cu dimensiunile  2x2 m pentru Piața Gorjului. Toate corturile trebuie să aibă închidere pe 3 laturi.

Comercianții nu pot solicita mai mult de un loc de comercializare în fiecare locație pusă la dispoziție.

Pentru mai multe informații, puteți apela la numerele: 021/316.12.97,  021/316.12.99.

 • Licitație pentru locuri de vânzare a brazilor - 07.12.2022

Comercianți de brazi, atenție! Pentru că locurile nu s-au completat, Administraţia Comercială Sector 6 organizează o nouă licitație publică cu strigare, în data de 07.12.2022, începând cu ora 14:00, după orarul din tabelul de mai jos, pentru atribuirea a 4 (patru) locuri pentru comercializarea de pomi de crăciun.

Câștigătorii licitației vor putea vinde brazi, pe bază de Aviz comercial pentru produse sezoniere, în perioada 08.12-25.12.2022  în următoarele locaţii (pe care le puteți vedea pe hartă aici):

Nr. Crt

Locație

Nr

locuri

Suprafată

Pret pornire

licitaţie

Ora licitaţiei

1

Șos. Virtuții nr. 1, domeniu public vecinătate Complex SIR

1

150 mp

3.600 lei 

14:00

2

Str. Drumul Taberei, nr. 24, Complex Favorit

1

100 mp

2.400 lei

14:30

3

Str. Drumul Taberei-loc odihnă Chilia Veche

1

80 mp

2.250 lei

15:00

4

Aleea Băiuț, nr. 20

1

40 mp

1200 lei

15:30

Caietul de sarcini este disponibil aici, dar și la sediul instituției, fără plată.

Pasul de licitaţie este de 200 lei.

Data limită de depunere a candidaturilor este: 07.12.2022 ora 12:00.

Licitaţia publică cu strigare se va ţine la Sala de Şedinţe a Administraţiei Comerciale Sector 6 din Şos. Virtuţii, nr. 148, etj. 1, sector 6, Bucureşti.

Ce acte sunt necesare

Până la data limită de depunere a candidaturilor, ofertantul trebuie să depună documentaţia de participare la licitaţie care va cuprinde următoarele documente:

 • Actul  constitutiv  al  societaţii - copie certificata pentru conformitate
 • Actele  adiţionale  la  actul  constitutiv - copie certificata pentru conformitate
 • Certificatul  de  înmatriculare ONRC - copie certificata pentru conformitate
 • Certificat  constatator  detaliat de  la  Oficiul  Registrului  Comerţului  
 • Copie B.I./C.I. a reprezentantului ofertantului - copie certificata pentru conformitate
 • Scrisoare de înaintare - în original - Formular F1
 • Fişa ofertantului - Formular F2
 • Declaraţie privind insolventă, litigii, debite şi condiţii de speciale  – în original - Formular F3
 • Imputernicire reprezentat ofertant – în original - Formular F4

Toate datele tehnice ale fiecărei locații în parte:

Nedepunerea TUTUROR documentelor, determină excluderea candidatului din procedura de licitaţie.

Neparticiparea unui reprezentat al candidatului/ofertantului la procedura propriu zisă de licitaţie publică cu strigare la ora  şi locul indicat, chiar dacă ofertantul a depus oferta în termenul stabilit, conduce automat la excluderea din procedură ca “ofertă nesusţinută”.

La licitație nu pot participa persoane fizice sau juridice care în trecut au participat la licitații ale Administrației Comerciale Sector 6 și au refuzat plata sau întocmirea avizelor ca urmare a adjudecării unuia sau a mai multor locuri de comercializare.

Relaţii suplimentare la tel./fax 021/316.12.97,  021/316.12.99.

 

 • Licitație pentru atribuirea a 4 locuri pentru vânzarea brazilor – 25.11.2022

Administrația Comercială Sector 6 organizează o nouă licitație cu strigare, vineri, 25 noiembrie, de la ora 10.00, pentru atribuirea a 4 locuri pentru comercializarea pomilor de Crăciun.

Câștigătorii licitației vor putea comercializa, în baza unui Aviz comercial pentru produse sezoniere, brazi în următoarele locații, în perioada 28.11-25.12.2022 (locațiile cu hartă se găsesc aici):

Nr. Crt

Locatie

Nr

locuri

Suprafată

Pret pornire

licitaţie

Ora licitaţiei

1

Șos. Virtuții nr. 1, domeniu public vecinătate Complex SIR

1

150 mp

3.600 lei 

10:00

2

Str. Drumul Taberei, nr. 24, Complex Favorit

1

100 mp

2.400 lei

10:30

3

Str. Drumul Taberei-loc odihnă

1

80 mp

2.250 lei

11:00

4

Aleea Băiuț, nr. 20

1

40 mp

1200 lei

11:30

 

Caietul de sarcini este disponibil fără plată pe site-ul Administrației Comericale.

Pasul de licitaţie este de 200 lei.

Data limită de depunere a candidaturilor este: 24.11.2022 ora 15:00.

Licitaţia publică cu strigare se va ţine la Sala de Şedinţe a Administraţiei Comerciale Sector 6 din Şos. Virtuţii, nr. 148, etj. 1, sector 6, Bucureşti.

Actele necesare pentru licitație

Până la data limită de depunere a candidaturilor, ofertantul trebuie să depună documentaţia de participare la licitaţie care va cuprinde următoarele documente:

 • Actul  constitutiv  al  societaţii - copie certificată pentru conformitate
 • Actele  adiţionale  la  actul  constitutiv - copie certificată pentru conformitate
 • Certificatul  de  înmatriculare ONRC - copie certificată pentru conformitate
 • Certificat  constatator  detaliat de  la  Oficiul  Registrului  Comerţului 
 • Copie B.I./C.I. a reprezentantului ofertantului - copie certificata pentru conformitate
 • Scrisoare de înaintare - în original - Formular F1
 • Fişa ofertantului - Formular F2
 • Declaraţie privind insolventă, litigii, debite şi condiţii de speciale  – în original - Formular F3
 • Împuternicire reprezentat ofertant – în original - Formular F4

Toate datele tehnice ale fiecărei locații în parte:

Nedepunerea TUTUROR documentelor, determină excluderea candidatului din procedura de licitaţie.

Neparticiparea unui reprezentat al candidatului/ofertantului la procedura propriu zisă de licitaţie publică cu strigare la ora  şi locul indicat, chiar dacă ofertantul a depus oferta în termenul stabilit, conduce automat la excluderea din procedură ca “ofertă nesusţinută”.

Relaţii suplimentare la tel./fax 021/316.12.97,  021/316.12.99.

 

 • Licitație pentru locuri de vânzare a brazilor – 22.11.2022

Atenție, comercianți de brazi de Crăciun! Marți, 22 noiembrie, Administrația Comercială Sector 6 organizează o nouă licitație publică cu strigare, pentru atribuirea a patru locuri pentru comercializarea pomilor de Crăciun.

Câștigătorii licitației vor putea comercializa brazii în perioada 25 noiembrie – 25 decembrie, în una din următoarele locații (hărțile lor le poți vedea aici):

Nr. Crt

Locatie

Nr

locuri

Suprafată

Pret pornire

licitaţie

Ora licitaţiei

1

Șos. Virtuții nr. 1, domeniu public vecinătate Complex SIR

1

150 mp

3.600 lei 

10:00

2

Str. Drumul Taberei, nr. 24, Complex Favorit

1

100 mp

2.400 lei

10:30

3

 Str. Drumul Taberei - piațetă Chilia Veche

1

80 mp

2.250 lei

11:00

4

Aleea Băiuț, nr. 20

1

40 mp

1200 lei

11:30

 

Caietul de sarcini este disponibil fără plată pe site-ul Administrație Comerciale.

Pasul de licitaţie este de 200 lei.

Data limită de depunere a candidaturilor este: 21.11.2022 ora 10:00.

Licitaţia publică cu strigare se va ţine la Sala de Şedinţe a Administraţiei Comerciale Sector 6, din Şos. Virtuţii, nr. 148, et. 1, sector 6, Bucureşti.

Documente necesare pentru participarea la licitație

Până la data limită de depunere a candidaturilor, ofertantul trebuie să depună documentaţia de participare la licitaţie care va cuprinde următoarele documente:

 • Actul  constitutiv  al  societaţii - copie certificata pentru conformitate
 • Actele  adiţionale  la  actul  constitutiv - copie certificata pentru conformitate
 • Certificatul  de  înmatriculare ONRC - copie certificata pentru conformitate
 • Certificat  constatator  detaliat de  la  Oficiul  Registrului  Comerţului 
 • Copie B.I./C.I. a reprezentantului ofertantului - copie certificata pentru conformitate
 • Scrisoare de înaintare - în original - Formular F1
 • Fişa ofertantului - Formular F2
 • Declaraţie privind insolventă, litigii, debite şi condiţii de speciale  – în original - Formular F3
 • Imputernicire reprezentat ofertant – în original- Formular F4

Toate datele tehnice ale fiecărei locații în parte:

Nedepunerea TUTUROR documentelor duce la excluderea candidatului din procedura de licitaţie.

De asemenea, chiar dacă ai depus oferta în termenul stabilit, neparticiparea la procedura propriu-zisă de licitaţie publică cu strigare, la ora  şi locul indicat, duce automat la excluderea din procedură ca “ofertă nesusţinută”.

Relaţii suplimentare la tel./fax 021/316.12.97,  021/316.12.99.

 

 • Licitație pentru atribuirea unor locuri pentru vânzarea pomilor de Crăciun – 16.11.2022

Administrația Comercială Sector 6 organizează licitație publică cu strigare, în data de 16.11.2022, ora 10.00,  pentru atribuirea unui loc pentru comercializarea pomilor de Crăciun, în 6 zone special amenajate în Sectorul 6: platou Crângași, loc de odihnă Chilia Veche, parcare Sir, parcare Gorjului, Piața Valea Ialomiței, trotuar Cinema Favorit. Cele șase locații ale târgurilor de brazi, cu hărți, se găsesc aici.

Anunțul licitației poate fi consultat aici.

Licitaţia publică cu strigare presupune prezenţa simultană a tuturor ofertanţilor, faţă în faţă, şi formularea ofertelor de către aceştia cu respectarea pasului de licitaţie prevăzut în caietul de sarcini. La sfârşitul fiecărei licitaţii, comisia de licitaţie constată care a fost oferta cea mai mare şi  declară câştigător pe cel care a formulat această ofertă.

Licitația va avea loc la sediul Administrației Comerciale Sector 6, din Șos. Viruții nr. 148, etaj 1.

Data limită pentru depunerea dosarelor este 15.11.2022, ora 10.00. Condițiile pentru participarea la licitatie, dar și actele necesare pot fi găsite în caietul de sarcini aici sau în format fizic, la sediul Administrației Comerciale Sector 6.

Preţul  de  pornire,  modul  de  stabilire  al  acestuia  şi  pasul  sunt  precizate  în  Fişa  tehnică -  Anexa   1  la  prezentul caiet de sarcini. Fiecare loc pentru comercializarea pomilor de Crăciun are propria fișă tehnică, după cum urmează:

În dosarul pentru licitație, ofertanții trebuie să depună patru formulare, pe care le puteți descărca de mai jos:

Câștigătorii licitației vor primi un Aviz Comercial pentru Comercializare Produse de Sezon – POMI DE CRĂCIUN – BRAZI, valabil timp de 35 de zile, respectiv de la 21.11.2022 până la 25.12.2022.