Home

Achiziții în derulare

 

Achiziții în derulare

 
  • Atribuirea unui loc pentru comercializarea pomilor de Crăciun

Administrația Comercială Sector 6 organizează licitație publică cu strigare, în data de 16.11.2022, ora 10.00,  pentru atribuirea unui loc pentru comercializarea pomilor de Crăciun, în 6 zone special amenajate în Sectorul 6: platou Crângași, loc de odihnă Chilia Veche, parcare Sir, parcare Gorjului, Piața Valea Ialomiței, trotuar Cinema Favorit. Cele șase locații ale târgurilor de brazi, cu hărți, se găsesc aici.

Anunțul licitației poate fi consultat aici.

Licitaţia publică cu strigare presupune prezenţa simultană a tuturor ofertanţilor, faţă în faţă, şi formularea ofertelor de către aceştia cu respectarea pasului de licitaţie prevăzut în caietul de sarcini. La sfârşitul fiecărei licitaţii, comisia de licitaţie constată care a fost oferta cea mai mare şi  declară câştigător pe cel care a formulat această ofertă.

Licitația va avea loc la sediul Administrației Comerciale Sector 6, din Șos. Viruții nr. 148, etaj 1.

Data limită pentru depunerea dosarelor este 15.11.2022, ora 10.00. Condițiile pentru participarea la licitatie, dar și actele necesare pot fi găsite în caietul de sarcini aici sau în format fizic, la sediul Administrației Comerciale Sector 6.

Preţul  de  pornire,  modul  de  stabilire  al  acestuia  şi  pasul  sunt  precizate  în  Fişa  tehnică -  Anexa   1  la  prezentul caiet de sarcini. Fiecare loc pentru comercializarea pomilor de Crăciun are propria fișă tehnică, după cum urmează:

În dosarul pentru licitație, ofertanții trebuie să depună patru formulare, pe care le puteți descărca de mai jos:

Câștigătorii licitației vor primi un Aviz Comercial pentru Comercializare Produse de Sezon – POMI DE CRĂCIUN – BRAZI, valabil timp de 35 de zile, respectiv de la 21.11.2022 până la 25.12.2022.

 

  • Lucrări de asamblare și punere în funcțiune a 3 parcări pentru biciclete

Două parcări vor avea 25 de locuri, iar o parcare va avea 50 de locuri.

Se vor lua în calcul ofertele transmise prin email la adresa achiziții@acs6.ro, până cel târziu la data de 31.10.2022, ora 10:00. 

Toate detaliile sunt disponibile aicihttps://www.e-licitatie.ro/pub/notices/adv-notices/view/100450889

 

  • Lucrări de reparații curente și zugrăveli la blocurile F7A și F7B din str. Dealu Țugulea, nr. 27

Oferta voastră trebuie să conțină informații despre:

- numărul anunțului de publicitate;

- societate;

- persoana de contact;

- termenul de prestare (asumat de ofertant);

- îndeplinirea cerințelor tehnice;

- oferta financiară (din care să reiasă atât prețul unitar cât și valoarea totală pentru toata lucrarea și va fi exprimată în lei fără TVA ;

- contul de trezorerie.

Se vor lua în calcul ofertele transmise prin email la adresa achiziții@acs6.ro, până cel târziu la data de 31.10.2022, ora 09:30.

Toate detaliile le găsiți aicihttps://www.e-licitatie.ro/pub/notices/adv-notices/view/100451031

 

  • Lucrări de marcaje orizontale și verticale

Obiectul principal al prezentului acord cadru constă în executarea lucrărilor de marcaje orizontale și verticale, după cum urmează:

Lot 1. – CARTIER CRÂNGAȘI - GIULEȘTI

Valoare minimă estimată acord cadru - 1.138.436,00 lei fără TVA; Valoare maximă estimată acord cadru – 3.542.663,00 lei fără TVA; Valoare minimă estimată contract subsecvent – 379.479,00 lei fără TVA; Valoare maximă estimată contract subsecvent – 1.180.888,00 lei fără TVA; Garanție de participare: 1% din valoare maximă estimată acord cadru adică 11.808 lei

Lot 2. – CARTIER MILITARI

Valoare minimă estimată acord cadru – 2.459.672,00 lei fără TVA; Valoare maximă estimată acord cadru – 8.776.028,00 lei fără TVA; Valoare minimă estimată contract subsecvent – 819.791,00 lei fără TVA; Valoare maximă estimată contract subsecvent – 2.930.983,00 lei fără TVA; Garanție de participare: 1% din valoare maximă estimată acord cadru adică 29.309 lei.

Lot 3. – CARTIER DRUMUL TABEREI

Valoare minimă estimată acord cadru – 3.181.342,00 lei fără TVA; Valoare maximă estimată acord cadru – 11.307.866,00 lei fără TVA; Valoare minimă estimată contract subsecvent – 1.060.447,00 lei fără TVA; Valoare maximă estimată contract subsecvent – 3.772.229,00 lei fără TVA; Garanție de participare: 1% din valoare maximă estimată acord cadru adică 37.722lei.

Toate detaliile sunt disponibile aici

https://e-licitatie.ro/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100175091

 

  • Cinci chioșcuri în zona de promenadă a Lacului Morii

Pentru a îmbunățății zona de promenadă a Lacului Morii, am decis să facem cinci chioșcuri noi. 

Administrația Comercială a Sectorului 6 a publicat pe SICAP anunțul pentru „Furnizare de produse CHIOȘCURI PENTRU COMERȚ STRADAL ÎN SECTORUL 6 BUCUREȘTI – 5 bucăți”.

Data limită de depunere a ofertelor este 29.08.2022, la ora 09:53.

Valoarea estimată a proiectului este de 130.000,00  RON, iar perioada de desfășurare de două luni. 

Toate detaliile sunt disponibile aici:

https://e-licitatie.ro/pub/notices/adv-notices/view/100430177

 

  • Servicii de ridicare autoturisme

Nu mai vrem mașini abandonate sau parcate neregulamentar. Căutăm firme care să se ocupe de ridicarea vehiculelor de pe domeniul public să să le transporte până la depozitele Sectorului 6, pentru a putea răspunde tuturor cerințelor și sesizărilor în timp cât mai scurt.

Administrația Comercială a Sectorului 6 a publicat în SICAP un anunț de “Servicii de ridicare autoturisme”. 

Valoarea estimată a contractului este de 135.000,00 RON, iar data limită a depunerii ofertelor este 29.08.2022, ora 10:00.

Detalii despre acest contract pot fi găsite aici:

https://e-licitatie.ro/pub/notices/adv-notices/view/100430193
 

  • Chioșcuri moderne pentru flori și ziare

Ne dorim un comerț stradal civilizat. De aceea, am organizat împreună cu Ordinul Arhitecților din România un concurs de soluții pentru chioșcurile de flori și chioșcurile de ziare, care în prezent sunt de diferite modele, mâncate de rugină și mereu vandalizate.

Administrația Comercială a Sectorului 6 a urcat în SICAP procedura “Execuție confecții metalice și montaj ”CHIOȘCURI PENTRU COMERCIALIZAREA DE FLORI ȘI ZIARE ÎN SECTORUL 6” Număr de referință:44801922/2/2022.

Durata acordului-cadru este de 24 luni, iar valoarea lui este de maximum 11.013.045,00 lei fără TVA.

Cea minimă atinge 5.488.207,50 lei fără TVA și acoperă 75 de chioșcuri (50 pentru flori și 25 pentru ziare).

Toate detaliile le găsiți aici:

https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100168…

 

  • Reabilitare Piața Valea Ialomiței

Piața Valea Ialomiței va intra în reabilitare în octombrie. Nu mai este un loc sigur. Nu are autorizație de securitate la incendiu, de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU), prezintă infiltrații, plouă în interior, iar structura de rezistență este afectată.

Șapte luni vor dura lucrările, dintre care trei luni va fi perioada de proiectare, timp în care se vor face modificări interioare și exterioare stabilite de către ISU. De asemenea, vor fi montate echipamente de securitate în caz de incendiu și sisteme de alarmă.

Toate detaliile le găsiți aici:

https://sicap.ai/licitatii/contract/100300672