Home

Concurs pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacantă - Șef Birou gr II - Biroul Juridic, 09.11.2022

Carieră

Administrația Comercială Sector 6 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacantă - Șef Birou gr II - Biroul Juridic. 

Condiții generale

 • cetățean român sau UE cu domiciliul în România 
 • cunoașterea limbii române, scris și vorbit 
 • vârstă reglementată de prevederile legale 
 • capacitate deplină de exercițiu apt de muncă, dovedit cu adeverință medicala 
 • îndeplinește cerințele de studii 
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni 

Condiții specifice  

Pentru funcția contractuală de conducere vacantă de Sef Birou gr II - Biroul Juridic 

 • Studii superioare cu diploma de licență în specialitatea Drept 
 • Vechime minimă în specializarea studiilor - 7 ani.

Acte pentru dosar

 • cerere de înscriere
 • B.I./C.I. + copie
 • acte doveditoare studii + copie
 • adeverință de vechime + copie
 • cazier judiciar
 • adeverință medicală medic de familie
 • curriculum vitae

Concursul se va desfășura la sediul Administrației Comerciale Sector 6 - Sos Virtuții nr 148 Sector 6, după cum urmează: 

 • dosarele de înscriere se vor depune la Compartimentul RU SSM PSI intre orele 08.00-16.30 tirnp de 10 zile lucrătoare de la data afișării concursului 18.10.2022 
 • proba scrisă are loc în data de 09.11.2022 orele 10.00 
 • data și ora susținerii interviului se vor afișa odată cu rezultatele la proba scrisă.

Bibliografia pentru concurs poate fi consultată aici.

Actele necesare pentru înscriere și bibliografia sunt afișate la sediul instituției. 

Pentru alte detalii vă solicitam să vă adresați Compartimentului Resurse Umane din cadrul Administrației Comerciale Sector 6.

Rezultate concurs

Atasament Dimensiune Data publicării
Anunț concurs Șef Birou gr II 1.15 MB 18 October 2022
Bibliografie concurs Șef Birou gr II 1.71 MB 18 October 2022
Erată bibliografie concurs 09.11.2022 144.48 KB 24 October 2022