Home

Procedura de organizare și desfășurare a concursurilor nu mai poate continua, prin raportare la art. IV alin. (6) din O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal – bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Carieră

Potrivit art. IV alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene , precum si pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată in Monitorul Oficial  al României, Partea I, nr. 415/15.V.2023, începând cu data de 15.05.2023, data intrării în vigoare a actului normativ, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepţia posturilor unice.

Din analiza documentațiilor de organizare și de desfășurare a concursurilor pentru care s-a asigurat publicitatea pe site-ul Administratiei Comerciale Sector 6 se constată că pentru următoarele posturi contractuale de execuție nu a fost realizată selecția dosarelor anterior datei de 15.05.2023, data publicării  O.U.G. nr. 34/2023:

  • Serviciul Administrare Piețe - un post referent, treapta IA, studii medii - 29.05.2023, proba scrisă,
  • Biroul Contracte și Achiziții - un post consilier juridic gradul IA, studii superioare - 29.05.2023, proba scrisă.

Prin urmare, procedura de organizare și desfășurare a concursului nu mai poate continua.